Psihiatrična bolnišnica Ormož
E-pošta:
   Naslov Organizacija Ord. časi Čakalne dobe Naročanje Pravice bolnikov Hišni red  
line decor
 

Naše čakalne dobe 
 

Nacionalne čakalne dobe 
 


 


 

 

Organizacija: Sektorja in delovne enote v bolnišnici

Delovni proces v zavodu je organiziran v ( organigram):

 • zdravstvenem sektorju in
 • poslovno-tehničnem sektorju.

V zdravstvenem sektorju se izvaja zdravstvena dejavnost zavoda v naslednjih organizacijskih oblikah:

 1. delovna enota: A - bolnišnična dejavnost
  1. varovani ženski oddelek
  2. odprti ženski oddelek
  3. oddelek za psihogeriatrijo
 2. delovna enota: B - bolnišnična dejavnost
  1. varovani moški oddelek
  2. odprti moški oddelek
  3. oddelek za bolezni odvisnosti
 3. delovna enota: Ambulantna specialistična dejavnost
  1. Psihiatrična specialistična ambulanta Ormož
  2. Psihiatrična specialistična ambulanta Ptuj
  3. Nevrološka specialistična ambulanta
  4. Ambulanta za bolezni odvisnosti
  5. Klinično psihološka specialnistična ambulanta
 4. delovna enota: Terapevtske dejavnosti
  1. Klinično psihološka služba
  2. Zdravstvena nega
  3. Socialna služba
  4. Delovna terapija
 5. delovna enota: Diagnostične in ostale dejavnosti
  1. Lekarna
  2. Hematološki biokemični laboratorij
  3. Laboratorij EEG in EKG
  4. Zdravstvena administracija

V poslovno-tehničnem sektorju potekajo dejavnosti, ki so v podporo osnovni dejavnosti organizirane v:

 1. delovni enoti: Skupna opravila
  1. vodstvo zavoda, tajništvo
  2. finančno-računovodska služba
  3. kadrovska služba
 2. delovni enoti: Ekonomsko-tehnična služba
  1. kuhinja
  2. pralnica
  3. kurilnica

 

Organigram