Psihiatrična bolnišnica Ormož
E-pošta:
   Naslov Organizacija Ord. časi Čakalne dobe Naročanje Pravice bolnikov Hišni red  
line decor
 

Naše čakalne dobe 
 

Nacionalne čakalne dobe 
 


 


 

 

Organizacija

V bolnišnici je zaposlenih 165 delavcev: zdravniki specialisti in specializanti, psihologi specialisti, magister farmacije, specialist klinične farmacije, socialni delavci, diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, diplomirani delovni terapevti in ostali kader. Imamo organizirano kuhinjo, pralnico ter finančno-računovodsko službo. Delo v bolnišnici je organizirano po posameznih oddelkih oz. odsekih in službah.

Bolnišnica je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka:

- dijakov srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar-negovalec,
- dijakov srednjega strokovnega izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege,
- študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega,
- študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje delovna terapija,
- študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje psihologija,
- enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje medicina.
V okviru učne bolnišnice izvajamo klinične vaje za študente Fakultete za zdravstvene vede in ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center Maribor. Učno prakso opravljajo dijaki Srednje zdravstvene šole Maribor in Murska Sobota.

 

Vodstvo bolnišnice

direktor: Andraž Jakelj, mag. jav. upr.
strokovna direktorica: Biljana Stojčeska, dr. med., spec. psih.
pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Ksenija Pirš, mag. zdr. ved
 
Odlok o preoblikovanju psihiatrične bolnišnice v JZ
Statut PBO
Organigram
 

Varovanje osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov:
V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe sta kot pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov imenovana

Mitja Meško
e-pošta: dpo@pb-ormoz.si
telefon: +386 (0) 2 74 15 104

in družba:
DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
http://www.datainfo.si/
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300
Politika varstva osebnih podatkov PBO