Psihiatrična bolnišnica Ormož
E-pošta:
   Naslov Organizacija Ord. časi Čakalne dobe Naročanje Pravice bolnikov Hišni red  
line decor
 

Naše čakalne dobe 
 

Nacionalne čakalne dobe 
 


 


 

 

Poslanstvo

Psihiatrična bolnišnica Ormož je specializirana bolnišnica za zdravljenje duševnih motenj oseb starejših od 18 let. Najpogostejše duševne motnje, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje so psihoze, za katere je temeljno in značilno izkrivljeno mišljenje, zaznavanje in neustrezno čustvovanje; razpoloženjske motnje – sprememba razpoloženja v depresijo ali vznesenostjo; duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi; duševnih motenj, ki jih povzročajo možganske bolezni in poškodbe (npr. demence, bledeži); ter nevrotske, stresne in somatomorfne motnje ter motnje prehranjevanja.

V diagnostiki uporabljamo specifične tehnike pogovora, informacije svojcev oziroma ustreznih služb, preglede kliničnih psihologov, socialnih delavcev, delovnih terapevtov, laboratorij, elektroencefalograf in po potrebi različne specialiste drugih področij.

Diagnostika in zdravljenje trajata od nekaj dni do nekaj mesece; v povprečju okrog 45 dni. Po odpustu je možno nadaljevati zdravljenje ambulantno.

Zdravljenje poteka v obliki posamičnih in skupinskih strukturiranih pogovorov, uporabo zdravil, izobraževanj o duševnih motnjah in specifičnih oblik zdravljenja prilagojenih posamezniku in njegovi duševni motnji.

K bolnišnici gravitira okrog 220.000 prebivalcev  in to iz Pomurja (Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer), ormoško – ptujskega območja, sprejemamo pa tudi bolnike od drugod (Primorska).

Iz Statuta JZ Psihiatrične bolnišnice Ormož pa tudi izhaja, da dejavnost bolnišnice poleg hospitalne dejavnosti obsega še: posthospitalno, dispanzersko in ambulantno psihiatrično zdravstveno varstvo. V okviru zgoraj navedenih dejavnosti pa zavod opravlja še laboratorijsko diagnostiko, elektroencefalografsko diagnostiko, psihološko diagnostiko, dispanzersko dejavnost s področja psihiatrije in edukativno dejavnost. Bolnišnica je tudi učna baza za Visoko zdravstveno šolo.

Vizija bolnišnice

Vizija bolnišnice je postati strokovno uspešna bolnišnica in prijazna do svojih uporabnikov in okolice. Zato si bomo prizadevali za čim višjo:

  1. strokovnost,
  2. prijaznost,
  3. ustvarjalnost,
  4. kolegialnost,
  5. timsko delo,
  6. pripadnost bolnišnici,
  7. poslovno odličnost na vseh področjih dejavnost.

Prizadevali pa si bomo tudi, da bomo postali učna baza za Medicinsko fakulteto v Mariboru.

V ospredju našega dela bo vsekakor bolnik. Ne smemo namreč pozabiti, da smo tu zaradi njih, in da ti pričakujejo v prvi vrsti topel človeški odnos.